Website disclaimer RAI Amsterdam

Toepasselijkheid

Op het bezoek aan en gebruik van de website (DAYINTHECITY.NL) van RAI Amsterdam B.V. (hierna te noemen RAI Amsterdam) zijn de voorwaarden van deze disclaimer van toepassing. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die op deze website wordt geboden, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, wordt u geacht de website niet te bezoeken en informatie die aangeboden wordt via deze website niet te gebruiken. RAI Amsterdam wijst u erop dat deze voorwaarden op ieder moment gewijzigd kunnen worden, u wordt daarom geadviseerd regelmatig deze disclaimer te checken.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan RAI Amsterdam niet instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de geboden informatie. De geboden informatie kan door RAI Amsterdam te allen tijde gewijzigd worden en behoeft geen nadere berichtgeving.

RAI Amsterdam is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van de website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van virussen of bugs of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van RAI Amsterdam.
RAI Amsterdam is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of de betrouwbaarheid van websites van derden waarnaar op de website van RAI Amsterdam met een hyperlink of op een andere manier wordt verwezen.

SH/mb/301112